Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är alltid knuten till bilen i fråga. Därför gäller den även om bilen har framförts av en annan förare. Trafikförsäkringen och bilförsäkringen skall vara tecknad av den förare som till den största delen framför bilen. Man måste alltid vara registrerad på bilen för att över huvud taget kunna teckna en trafikförsäkring. Den försäkring som säljaren innehade före det att den såldes till den nya ägaren, upphör att gälla samma dag som bilen har sålts. Detta leder i sin tur till att de som lånar bilen, inte kan stå som försäkringstagare, då denne inte är ägare av bilen. Vid en olycka med annan förare, gäller trafikförsäkringen som om du skulle ha varit föraren av bilen vid tillfället.

trafikförsäkring

Skulle du bryta mot reglerna och skriva över en bilförsäkring på till exempel en släkting som ofta framför bilen, kan ersättning helt eller delvis utebli. Detta för att den rättmätiga försäkringspremien eventuellt inte överensstämmer med verkligheten och kanske inte motsvarar den skaderisk som föreligger. Vissa tecknar en ”skenförsäkring”, på bilen för att en annan förare skall kunna köra den, vilket naturligtvis är straffbart enligt lag och får rättsliga påföljder när detta uppdagas i samband med en skadeansökan.

Om föraren i fråga är under 24 år, måste man dock välja ett tillägg i trafikförsäkringen, för att den skall gälla även denna förare. Det är dock ett måste att bilen har en aktuell trafikförsäkring för att den över huvud taget skall kunna framföras av någon förare, då detta är lagstadgat.

Tillägget för förare under 24 år, gör att försäkringen blir dyrare, då det är vanligare att unga personer krockar i trafiken. Detta medför att försäkringen behöver betalas ut oftare vilket i sin tur även leder till att premien för skadefria år blir lägre.

Det kan dessutom vara rekommendabelt att man har en hel- eller halv bilförsäkring som täcker de skador som kan uppkomma vid eventuella trafikolyckor. En del förare har enbart trafikförsäkringen eftersom det är ett måste, men dessa personer biter sig själva i svansen när de plötsligt står där utan någon ersättning vid en eventuell skada. Trafikförsäkringen täcker endast de viktigaste punkterna och inte skador som åsamkats av tredje part. Om bilen ifråga saknar de kompletterande delar som en hel- eller halv bilförsäkring täcker, får föraren av bilen stå för kostnaden helt själv. Finns det ingen bilförsäkring som täcker rättsskydd, kan det därför bli en mycket dyr historia vid en eventuell trafikolycka.